Priser og gebyrer

 

Tilslutningsafgift ved nye huse:
Der betales en tilslutningsafgift til Kommunen på kr. 6.000 ved køb af grund.Tilslutningsafgiften dækker gravearbejde i forbindelse med fremføring af kabel til skel,
gravearbejde på egen grund udfører man selv, og omfatter stikledning installationen, der skal udføres af en af AAF´s samarbejdspartner DKTV.

ca. kr. 2.200Pakkeskift:


Ændring til anden pakke

Kr. 400

(gælder alle pakkeskift også bland selv) 

Gebyrer:


1. Rykkergebyr

Kr. 100

Oplukning Gebyr

Kr. 600

Efter en frakobling pga. af manglende betaling, er det en betingelse, at restancer og gebyr er betalt, inden der foretages tilkobling til anlægget igen.


Bredbånd only.
Medlemskontingent pr. ½ år.
kr. 240,00 TV-pakker (2021)


Der opkræves kontingent 2 gange årligt
(01. januar og 1. juli) via PBSGrundpakke 
(der opkræves via NETS pr. halvår)

Kr. 1.150

Mellem Pakke 
(der opkræves via NETS pr. halvår)


Bland selv 10 = Grundpakke + 10  valgfrie point 

(der opkræves via NETS pr. halvår)     

Kr. 2.455


Kr. 2.455

Fuld Pakke 
(der opkræves via NETS pr. halvår)


Bland selv 36 = Grundpakke + 30 valgfrie point

(der opkræves via NETS pr. halvår)

Kr. 3.232
kr. 3.232Alle priser er inkl. moms
NB.: Udmeldelse:
Ved udmeldelse i en betalt kontingent periode fraskriver man sig alle rettighederne til at få Kontingent tilbagebetalt.


Cookies

Kontakt

Formand
Bent Kristensen
Vinkelvej 36
6823 Ansager
Telefon 7529 7828
Mobil: 2334 2795
bent_ansager@hotmail.com

Regningsspørgsmål

Kasserer:
Bent Haahr
Vinkelvej 34
6823 Ansager
Mobil: 6160 7734
benthaahr@mail.dk

Husstandsproblemer:

Kontakt evt.:
Dansk Kabel Tv
Ravnevej 7
6705 Esbjerg Ø
Telf: 7695 0695
kundeservice@danskkabeltv.dk

Bredbåndsproblemer

Kontakt YouSee:
Support på telefon 7070 4040
Hverdage: 08:00 - 20:00
Weekend + helligdage: 10:00 - 20:00