Priser og gebyrer

 

Tilslutningsafgift ved nye huse:
Tilslutningsafgiften dækker gravearbejde i forbindelse med fremføring af kabel til skel,
men omfatter ikke stikledning installationen, der skal udføres af en af foreningens
godkendte stikledning installatører.

Kr. 6.000Pakkeskift:


Ændring til anden pakke

Kr. 400

(gælder alle pakkeskift også bland selv) 

Gebyrer:


1. Rykkergebyr

Kr. 100

Oplukningsgebyr

Kr. 600

Efter en frakobling pga. af manglende betaling, er det en betingelse, at restancer og gebyr er betalt, inden der foretages tilkobling til anlægget igen.


Bredbånd only.
Medlemskontingent pr. ½ år.
kr. 240,00 TV-pakker (2019)


Der opkræves kontingent 2 gange årligt
(01. januar og 1. juli) via PBSGrundpakke kanaler 
(der opkræves via NETS pr. halvår)

Kr. 1.085

Mellem Pakke kanaler + Bland selv 10 
(der opkræves via NETS pr. halvår)

Kr. 2.325

Fuld Pakke kanaler + Bland selv 30 
(der opkræves via NETS pr. halvår)

Kr. 3.100

Alle priser er inkl. moms
NB.: Udmeldelse:
Ved udmeldelse i en betalt kontingent periode fraskriver man sig alle rettighederne til at få Kontingent & Copydan-andelen tilbagebetalt, men Foreningen tilbagebetaler udelukkende Betalingskanalernes andel fra YouSee fra den dato de har registreret udmeldingen.


Cookies

Kontakt

Formand
Bent Kristensen
Vinkelvej 36
6823 Ansager
Telefon 7529 7828
Mobil: 2334 2795
bent_ansager@hotmail.com

Regningsspørgsmål

Kasserer:
Bent Haahr
Vinkelvej 34
6823 Ansager
Telefon 7529 7604
Mobil: 2016 7604
info@sa-hallen.dk

Husstandsproblemer:

Kontakt evt.:
Dansk Kabel Tv
Ravnevej 7
6705 Esbjerg Ø
Telf: 7695 0695
kundeservice@danskkabeltv.dk

Bredbåndsproblemer

Kontakt YouSee:
Support på telefon 7070 4040
Hverdage: 08:00 - 20:00
Weekend + helligdage: 10:00 - 20:00