Har du problemer med din Internetforbindelse?

Mange fejlsituationer kan løses ved en reset (sluk/tænd) af mode-met:
Træk strømkablet ud af modemet (nederste stik bag på modemet) i 5-10 sekunder, og sæt det i stikket igen. Vent til der igen er 4 grønne lysdioder der lyser på modemet. Kontrollér om det har løst proble-met.
1. Kontrollér at modemet får strøm fra strømstikket.
2. Prøv at trykke på Standby-knappen
3. Hvis punkt 1 eller 2 ikke hjælper, så ring til Support.

Bredbåndsproblemer

Kontakt YouSee:
Support på telefon 7070 4040
Hverdage: 08:00 - 20:00
Weekend + helligdage: 10:00 - 20:00

Cookies

Kontakt

Formand
Bent Kristensen
Vinkelvej 36
6823 Ansager
Telefon 7529 7828
Mobil: 2334 2795
bent_ansager@hotmail.com

Regningsspørgsmål

Kasserer:
Bent Haahr
Vinkelvej 34
6823 Ansager
Mobil: 6160 7734
benthaahr@mail.dk

Husstandsproblemer:

Kontakt evt.:
Dansk Kabel Tv
Ravnevej 7
6705 Esbjerg Ø
Telf: 7695 0695
kundeservice@danskkabeltv.dk

Bredbåndsproblemer

Kontakt YouSee:
Support på telefon 7070 4040
Hverdage: 08:00 - 20:00
Weekend + helligdage: 10:00 - 20:00